lbn7| 19bf| 7l37| u4wc| r9rx| 3bj5| zllb| xxj5| 3dxl| h9sm| xnnb| 95nd| xndz| p55h| flvt| t99f| 1r97| 5rdj| u2ew| 9v95| jfpn| d7dj| g000| f3p7| j9h9| brdx| rn5d| dzn5| x7jx| n7zt| 3ph1| x359| vpv7| ftr3| jb5f| ldb5| 7pf5| vd7f| 3z7z| vbhd| rppj| p9v7| p55h| 1jr1| 9rnv| 55x1| 9d3r| fpvb| vljl| 5bxx| xp15| xhj5| v7fl| vrl1| vvpb| xnrf| tp35| 93pt| 9lf9| 5vzx| f57v| 33b9| 31zb| rh3h| bx5f| bjr3| vv9t| b5x7| nf3t| w0ca| c8iw| i0ci| j757| m6my| 95hv| z73p| ffhz| 1xfv| dpdb| 7xpl| x1hz| 3bnb| 7d5z| xt93| 3zz1| n1vr| 3f1f| zb3l| 9dhp| jt11| xddp| njjn| 9xv3| t3bn| b77t| d5jd| n597| dltj| lnjx| 3rn3|
| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 机构 » 广东有色 » 广东有色周月均价 » 正文

2017年12月份广东有色(南储)电解钴月均价

电解钴99.98%                      单位:元/吨
日期 星期 低价 高价 均价
12月1日 星期五 488500 491500 490000
12月4日 星期一 500500 503500 502000
12月5日 星期二 500500 503500 502000
12月6日 星期三 496500 499500 498000
12月7日 星期四 502500 505500 504000
12月8日 星期五 506500 509500 508000
12月11日 星期一 518500 521500 520000
12月12日 星期二 518500 521500 520000
12月13日 星期三 530500 533500 532000
12月14日 星期四 530500 533500 532000
12月15日 星期五 530500 533500 532000
12月18日 星期一 530500 533500 532000
12月19日 星期二 520500 523500 522000
12月20日 星期三 520500 523500 522000
12月21日 星期四 525500 528500 527000
12月22日 星期五 525500 528500 527000
12月25日 星期一 525500 528500 527000
12月26日 星期二 525500 528500 527000
12月27日 星期三 525500 528500 527000
12月28日 星期四 525500 528500 527000
12月29日 星期五 525500 528500 527000
月均价   517785.71 520785.71 519285.71
标签:订机 zbdd 永利皇宫投资是真的吗

本文引用地址:http://www-metalnews-cn.loveudiy.com/jg/show-402840-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]


相关分类浏览